در این قسمت قصد داریم تا چند ماسک صورت برای لک پوست را به شما معرفی کنیم.امیدواریم مورد استفاده تان قرار گیرد.

از آنجاییکه بهترین راه برای درمان هر بیماری پیش گیری آن است در ابتدا به بررسی عواملی می پردازیم که باعث می شوند پوست صورت شما دچار لک شوند.

لک ها انواع مختلفی دارند که کک و مک شایع ترین آنهاست.در بیشتر افراد لک در نقاطی یافت می شوند که در معرض آفتاب قرار می گیرند.نقاط مختلف دست و صورت از مهم ترین نقاطی هستند که دچار لک صورت می شوند.

ظهور کک و مک در افراد مختلف ممکن است در سنین مختلف اتفاق بیفتد و از این رو نمی توان بازه ی سنی خاصی را برای آن در نظر گرفت.کک و مک می تواند در اثر عوامل ژنتیکی ، وجود استرس در افراد،قرار گیری بیش از حد در معرض آفتاب ظاهر شود.در ادامه ماسک صورت برای لک های کک و مک را معرفی خواهیم کرد.

از انواع دیگر لک صورت می توان لک هایی که در اثر جای جوش های قبلی بوجود آمده اند را نام برد.برای درمان آنها ابتدا نیاز است تا از تکثیر آنها جلوگیری کنیم و برای این منظور باید هنگام ظاهر شدن جوش به هیچ وجه آن را با دست فشار ندهیم و اجازه دهیم تا خود جوش کم کم بهبود یابد.